Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

GODIMILJE - Nikla nova povratnička kuća

Mustafa Šetić se ne čekajući niti jednog dana, bacio na posao. Našao je majstore i radnike koji će to sve raditi od temelja do krova. Shodno napredovanju radova tako je nabavljao i materijal koji mu je neophodan za izgradnju kuće u selu Godimilje. Za nekih mjesec i po nikla je lijepa kuća, koja će saćekati proljeće da se završe finalni radovi i unese namještaj…

 

 

 

GODIMILJE - Nikla nova povratnička kuća

Nakon što je Federalno Ministarstvo objavilo Javni poziv za obnovu kuća i dodjelu građavinskog materijala, te nakon razmatranja pristiglih aplikacija, komisija je obišla sve aplikante koji su zadovoljili opće kriterije te napravila konačnu rang-listu korisnika, koju su objavili na svojoj web-stranici.

Negdje krajem augusta ili početkom septembra potpisan je ugovor između predstavnika Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe iz Sarajeva sa korisnicima donacija u građavinskom materijalu s područja općine Rogatica, nakon čega je slijedila njena realizacija na terenu.

Mustafa Šetić se ne čekajući niti jednog dana, bacio na posao. Našao je majstore i radnike koji će to sve raditi od temelja do krova. Shodno napredovanju radova tako je nabavljao i materijal koji mu je neophodan za izgradnju kuće u selu Godimilje. Za nekih mjesec i po nikla je lijepa kuća, koja će saćekati proljeće da se završe finalni radovi i unese namještaj…

NEKA BUDE SRETNO, BERIĆETNO i DUGOVJEČNO!

 

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version