Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

VRATAR - pripremni radovi za asfaltiranje puta

VRATAR - pripremni radovi za asfaltiranje puta i spisak donatora do sada. Ko zeli da novcano pomogne vise informacija na FB  ASFALT-VRATAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRATAR - pripremni radovi za asfaltiranje puta i spisak donatora do sada. Ko zeli da novcano pomogne vise informacija na FB  ASFALT-VRATAR

 

 

SPISAK LJUDI KOJI SU DALI NOVAC ZA ASFALTIRANJE PUTA BREZOVA RAVAN-VRATAR ;

1.DEVEDŽIJA MUAMER 1000 KM

2.BAJIĆ VAHID 1000 KM

3.HELJIĆ HAMDIJA 1000 KM

4.DR.HELJIĆ IBRAHIM 1000 KM

5.BAJIĆ EDIN 1000 KM

6.BAJIĆ AMIR 1000 KM

7.KARGA AMIR 500 KM

8.HELJIĆ(Sejdalija) HASAN 650 $

9.DURMIŠEVIĆ IDRIZ 650 $

10.SEDINA I ABDULAH HAJRIC 1000 KM

11.HELJIĆ ELVEDIN . .. . 650$

12.HELJIĆ MUHIDIN 650$

13.HELJA MUAMER 50$

14.ZIMIĆ ZAJKO 50$

15.JUSUPOVIĆ MUNIB 100 KM

16.BEGIĆ ZAJKO 1000 KM

17.KULOVAC MEVLUDIN 100$

18.ANEL BRGULJA 100 KM

19.DURMIŠEVIĆ HALIL 1500 KM

20.PODŽIĆ DŽEMAL 100 $

21.ČAVČIĆ HAMZA 50 $

22.BAJIĆ HALIL 500 $

23.BEGIĆ SENAD 2000 KM

24.VATREŠ ĆAZIM 200 KM

25.HAJRIĆ ŠEFIK 500 KM

26.OMANOVIĆ IBRO 100 $

27.OMANOVIĆ MIRZA 100 $

28.OMANOVIĆ EJUB 100 $

29.BAJIĆ REFIK 1000 KM

30.DURMIŠEVIĆ ŠEĆAN 1000 KM

31.BAJIĆ ŠKRBIĆ TEMIMA 1000 KM

32.VATREŠ VAHID 300 $

33.OTAJAGIĆ (BAJIĆ) REMZIJA 100 KM

34.DURMIŠEVIĆ MUNIR 300 $

35.DURMIŠEVIĆ SEMIR 100 $

36.DURMIŠEVIĆ SEAD 1000 KM

37.GUHDIJA ŠEFIK 1000 KM

38.GUHDIJA ŠAHIN 100 KM

39.GUHDIJA AHMED 1000 $

40.ČOLIĆ VENO 100 $

41.BAJIĆ ZIJAD 1000 KM

42.ŠEHIĆ (HELJIĆ) SAFA 300 KM

43.GUHDIJA EDHEM 20 KM

44.HASANOVIĆ(BAJIĆ)MUNEVERA 100 KM

45.BAJIĆ ARIF 500 $

46.DIVOVIĆ MUAZ I AJNIJA 500 $

47.DURMIŠEVIĆ HABIBA 100 KM

48.NUHANOVIĆ MUSTAFA MIDHATA 50 KM

49.OSMANOVIĆ SULJO HADŽIRA(HELJIĆ)50€

50.BAJIĆ HUSO 100 KM

51.KULOVAC (MUSTAFA) FUAD 100 $

52.BORIĆ MEŠIN 200 KM

53.HELJIĆ HUSO 100 KM

54.MURATOVIĆ RIFET 50 $

55.DEVEDŽIJA HIMZO 200 KM

56.GUHDIJA MUSTAFA 100 KM

57.LOŠIĆ HIMZO I NAZIJA 200 KM

58.HELJIĆ NAZIF 100 KM

59.MIRSAD SUĆESKA 100 KM

60.BAJIĆ MUJO 500 $

61.BAJIĆ ARNELA 100 $

62.BAJIĆ MIRELA 100 $

63.KULOVAC MIRSAD 1000 $

64.ŽIGA NEDŽIB I NAZA 300 $

65.SADIKOVIĆ AMEL I ARMINA 200 $

66.HODŽIĆ ADIS I SEIDA 200 $

67.OMANOVIĆ BAJRO BAJA 200 $

68.KURTIĆ MUHIDIN 300 $

69.DURMIŠEVIĆ SMAJIL JASMINA

I JASMIN 300 KM

70.EFENDIJA_ŠLJIVAR EDIN 150 KM

71.VATREŠ HIMZO 100 KM

72.PARNICA NEDŽIB 100 KM

73.AGIĆ EMIN 100 KM

74.AGIĆ EMIR 100 KM

75.MURATOVIĆ ARIF 100 $

76.DEVEDŽIJA SUAD 200 KM

77.HODŽIĆ MEHMED MEŠA 50 KM

78.HELJIĆ HASAN 500 KM

79.GUHDIJA SEAD 500 $

80.ZIMIĆ ESAD 100 $

81.BRAĆA BEGIĆ SUVAD_SAMIR

i NIHAD 1000 KM

82.KULOVAC TIDŽA 200 KM

83.VATREŠ (HASIBA) IBRAHIM 200 KM

84.HELJIĆ A. 1000 KM

85.HELJIĆ F. 355 KM

86.ŠAHIĆ HUREM 100 KM

87.OMANOVIĆ ĆAMIL 100 KM

88.DEMIR KEMO 100 KM

89.MIŠIĆ ZAHID 100 KM

90.DURMIŠEVIĆ(OHRAN) HALIL 100 KM

91.NUHANOVIĆ SEAD 150 KM

92.KURTIĆ (SABRIJA) HAMDIJA 1000 KM

93.BAJIĆ NEZIRA 100 KM

94.DIZDAREVIĆ SUDA 100 KM

95.N.N.......... 100 KM

96.TURSUNOVIĆ ŠAHBAZ 100 $

97.HODŽIĆ (EDHEM) RAGIB 200 KM

98.HODŽIĆ (RAGIB) EDINA 100 KM

99.VATREŠ (ISMET) MEHO 100 KM

100.VATREŠ ISMET 50 KM

101.COCALIĆ IBRO 100 KM

102.HAJRIĆ ENES 1400 KM

103.HAJRIĆ HUSEIN 400 €

104.KULOVAC RIFET 100 €

105.KURSPAHIĆ ALEN 100 €

106.ČUKOJEVIĆ EMIR 100 KM

107.RAMIĆ ĆAMIL 100 $

108.SATARA ELVEDIN 100 $

109.NOKTO ELVIR 50 KM

110.ZIMIĆ FIKRET 100 KM

111.HANDŽIĆ ELVIR I ĐEMILA 100 KM

112.HAJRIĆ ADIL 1000 KM

113.BEGIĆ REŠID 200 $

114.ĆESKO RAMIZ 100 $

115.ĆESKO (RAMIZ) BEĆIR 100 $

116.BRANKOVIĆ MUNIB 250 €

117.HELJIĆ (NAZIF) AZEM 100 €

118.HELJIĆ (NAZIF) AMEL 100 €

119.HELJIĆ (NAZIF) RIJAD 100 €

120.KLADINČIĆ(HELJIĆ) MUNIRA 200 KM

121.GUHDIJA MUNIB 200 KM

122.HELJIĆ(SEJFO) ENES 50 KM

123.ĆESKO DŽEVAD 50 KM

124.DELIĆ (ŠEMSO) ALEN 1000 KM

125.DIZDAREVIĆ (AGO) IBRO 100 €

126.DIZDAREVIĆ (AGO) SALKO 100 €

127.PODŽIĆ (JUSO) KEMAL 100 €

128.DŽEBO OHRAN 100 KM

129.OMANOVIĆ AMRA I HASAN 100 KM

130.KURTIĆ MERDAN 1000 $

131.KURTIĆ HADŽO 600 $

132.OMANOVIĆ SEAD (ŽEPA) 100 $

133.MEHIĆ HALIL 100 $

134.HRULJEVIĆ MEHMED 100 $

135.BAJIĆ FEHIMA 100 KM

136.DURMIŠEVIĆ ĆAMIL 200 KM

137.DURMIŠEVIĆ(MUJO)MUHIDIN 200 KM

138.NUHANOVIĆ MENSUD 100 $

139.OMANOVIĆ MUJO 100 $

140.VATREŠ ( HUSO) SEAD 500 KM

141.HELJIĆ JUSUF 200 KM

142.HELJIĆ (JUSUF) HAMDIJA 200 KM

143.HELJIĆ (JUSUF) HAJRUDIN 200 KM

144.BAJIĆ MEHMEDALIJA 200 KM

145.VATREŠ ENVER I GALIBA 200 $

146.VATREŠ (ENVER) AMER 100 $

147.VATREŠ (ENVER) ERMIN 100 KM

148.ŠKRBIĆ(TEMIMA) JASMINA 500 KM

149.ČAVČIĆ SAMIR I SENADA 100 KM

150.LILIĆ TUFO 50 $

151.SALKO DŽEBO 50 $

152.ĆESKO ZAJKO 100 $

153.KARIĆ SABRIJA 150 KM

154.KULOVAC JASKO KULA 50 KM

155.HELJIĆ MUNIB 100 $

156.VATREŠ SABRIJA 100 $

157.BOGILOVIĆ AVDO 70 $

158.KULOVAC(BAJIĆ)SULEJMANA 200 KM

159.HELJIĆ AGAN 200 KM

160.DURMIŠEVIĆ MIRSAD 300 $

161.DURMIŠEVIĆ(SALIH) NUSRET 500 $

162.AVDIĆ FADIL 100 $

163.AVDIĆ (FADIL) AMER 100 $

164.KULOVAC SAKIB 200 $

165.KULOVAC SABIT 200 $

166.KULOVAC SUVAD 100 $

167.SEFEROVIĆ EMIR 200 $

168.PETOVIĆ SLAVKO 100 $

169.OTAJAGIĆ SALIM 100 $

170.KOLAR MEDIHA I SAMIR 50 $

171.BOGILOVIĆ HAMDO 100 $

172.KURTIĆ HUSEIN 1000 KM

173.IMAMOVIĆ ELMIR 100 KM

174.HELJIĆ SEJDALIJA 200 KM

175.BAJIĆ JUSUF 100 KM

176.AHMETAGIĆ SULEJMAN 50 KM

177.KAMENICA AMERA 150 €

178.JUSUPOVIĆ HAJRUDIN 200 $

179.AHMETAGIĆ(Medo i Muradija)

MIRNESA 50 KM

180.PODŽIĆ VERNES 50 KM

181.ĆESKO EMIN 50 KM

182.BAJIĆ (AHMO) ISMIR 650 $

183.DURMIŠEVIĆ AHMO 100 €

184.KULOVAC (RIFET) EMIN 250 KM

185.KULOVAC (RIFET) RIFA 250 KM

186.KULOVAC (EMIN) AMEL 100 KM

187.KULOVAC (EMIN) AMELA 100 KM

188.KRANTIĆ NUSRET 300 $

189.BRGULJA HUSO 100 €

190.BAJIĆ (ADIL) ADEM 200 $

191.KURTIĆ(HAMDIJA)DŽENGIS 300 $

192.ARMINA AIDA I SEIDA (UNUKE

OD HILME DURMIŠEVIĆA) 300 $

193.HODŽIĆ REŠAD 100 KM

194.BAJIĆ ADIL 100 KM

195.JUSUFOVIĆ ZAIM 100 $

196.SALKIĆ IBRAN 100 $

197.VATREŠ EMIR 100 $

198.VATREŠ (EMIR) ENIS 100$

199.BAJIĆ-HODŽIĆ MIRZETA 100 KM

200.KARGA IDRIZ 150 KM

201.BAJIĆ ARMIN 100$

202.KONAKOVIĆ(BAJIĆ) ARMINA 100$

203.GUHDIJA ŠAHMAN 200 KM

204.HELJIĆ MEHO I AZEMA 100 KM

205.HALILOVIĆ SUVAD 100 KM

206.BAJIĆ (REFIK) VAHIDIN 200 KM

207.LILIĆ BEGO,ĆAMKA,ANEL i SANEL 150 $

208.ČAVČIĆ (SINANA) SALKO 100 $

209.HELJIĆ GALIB I RASKA 1000 KM

210.HELJIĆ GALIB ZA(BABU OSMANA,

MAJKU RABIJU I SESTRU HAFIZU) 300 KM

211.RASKA HELJIĆ(KARIĆ) ZA (BABU

BAJRU, MAJKU BIDU I BRATA NESIBA)300 KM

212.HELJIĆ (GALIB) MUHAMED 200 KM

213.KAHVEDŽIĆ (HELJIĆ) MEDIHA

SA PORODICOM 200 KM

214.BEGIĆ MEVLIDA 100 KM

215.BERBIĆ OMER 20 KM

216.MUJAČA MUNIB 100 KM

217.COCALIĆ HASAN 100 KM

218.KURTIĆ ZULKA 100 KM

219.HAJRIĆ HIMZO 100 KM

220.ŽIGA BESIM I AZRA 100 $

221.BAJIĆ (REFIK) ELMEDIN 200 KM

222.BAJIĆ (SINAN) AMELA 100 KM

223.BAJIĆ (ELMEDIN) ELMIN 100 KM

224.GUHDIJA SALKO 100 KM

225.MUJKIĆ ELVIR(ZET AMIRA BEGIĆA) 50 €

226.COCALIĆ(HUSEIN-BEHKA) HUSO 50 KM

227.ČAVČIĆ HADŽI MURADIF i MASIJA300 KM

228.ČAVČIĆ MIRSAD 200 KM

229.KULOVAC (MUJO) RAMIZ 100 $

230.HELJIĆ (BEGO) MUSTAFA 100 KM

231.OTAJAGIĆ (REMZIJA) SUAD 50 KM

232.OTAJAGIĆ (REMZIJA) RAZA 200 KM

233.DURMIŠEVIĆ (NUSRET) NERMIN 100 $

234.DIZDAREVIĆ HATEMA 50 €

235.ŠIKALO SUVAD 100 KM

236.JUKAN FATIMA 200 KM

237.NUHANOVIĆ (KARGA) HANKA 100 $

238.ŠEHOVIĆ(BAJIĆ HIMZO) NURKA 50KM

239.MUSTIĆ BEKIR 100 $

240.MURAOVIĆ SULEJMAN 50 $

241.MURATOVIĆ (SULEJMAN) ADIS 50 $

242.DURMIŠEVIĆ (IDRIZ) SAMRA 200 $

243.KAMENICA HAMZA 100 KM

244.ĆESKO HAJRUDIN 500 KM

245.DŽEBO DŽEVAD (CRNI) 100 $

246.KARIĆ HAMZA 100 $

247.VATREŠ MURADIF 100 KM

248.BAJIĆ ADVIJA 100 KM

249.BAJIĆ (IMŠIR) RAMIZ 500 KM

250.KULOVAC (IBRO) SAFET 100 $

251.ČARDAKOVIĆ RAMO 50 KM

252.MILIĆ NEDŽAD 100 KM

253.GUŠO MINELA(COCALIĆ) I ALMIR 50 €

254.PARNICA MUSA 100 $

255.ĆESKO (PAŠAN) KEMAL 100 KM

256.BAJIĆ-KULOVAC HALIMA

SA DJECOM 200 KM

257.BAJIĆ-KULOVAC HALIMA ZA

(BABU REUFA I MAJKU RABIJU) 100 KM

258.HORO (BAJIĆ REUF) REFIJA 100 KM

259.DURMIŠEVIĆ HASNIJA 100 KM

260.KULOVAC SEJFO 100 KM

261.BAJIĆ HUSO ZA(MUŠU) 100 KM

262.BAJIĆ VAHID ZA(BRATA ENVERA)100 KM

263.BRGULJA ASIM 100 $

264.OMANOVIĆ (BAJRO) AGO 100 $

265.OTAJAGIĆ ĆOSIĆ (REMZIJA)

SABRIJA 100 KM

266.OTAJAGIĆ ĆOSIĆ ZA

(BABU SABRIJU) SABRIJA 100 KM

267.HAJRIĆ FADIL 500 KM

268.OTAJAGIĆ (REMMZIJE) RAZA

ZA (BABU SABRIJU) 100 KM

269.HELJIĆ RAMIZ 100 KM

270.VATREŠ HATIDŽA(ZVANA MUŠKA) 50 KM

271.MEDNOLUČANIN HASIBA 50 KM

272.ĐEDOVIĆ ZULFO I BESIMA 100 KM

273.ĐEDOVIĆ ALIJA I MIRSADA 50 KM

274.DELIĆ (GALIB) HAKIJA 500 KM

275.DELIĆ (GALIB) AMEL 500 KM

276.OTAJAGIĆ (REMZIJA) NIHAD 100 KM

277.N.N. 100 KM

278.LILIĆ SALID 200 $

279.BALAŠ MUSTAFA 100 KM

280.GLUHIĆ HILMO 50 KM

281.ČAVČIĆ (NUSRET) MIRSAD 50 KM

282.MEDNOLUČANIN SAID 100 $

283.GUHDIJA MEHO 200 KM

284.OPŠTINA TRNOVO 10.000 KM

285.JUSUFOVIĆ ŠAHIN 100 $

286.HELJIĆ (ALIJA) BEĆIR 1000 KM

287.PODŽIĆ IRKO 50 KM

288.VATREŠ SINAN. 100 KM

 

289.ČAVČIĆ FEHIM 100€

290.Salkunić Enes 100 $

291.Gagrica Fadil 50$

292.PARNICA(ŠEVKO)MIRALEM i   MIRZET    300KM

293.BAJIĆ (RASIM) MUHAMED            400KM

294.ČAUŠEVIĆ(rođ.DURMIŠEVIĆ) MASIJA SA PORODICOM                400$

295.ĆESKO NESIB      1500KM

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version