Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

AKCIJA - Sanacija mosta u Rakitnici

U NEDJELJU 25.5.2014 JE AKCIJA ZA SANACIJU MOSTA NA ULAZU U SELO RAKITNICA

 

AKCIJA - Sanacija mosta u Rakitnici

 

U NEDJELJU 25.5.2014 JE AKCIJA

ZA SANACIJU MOSTA NA ULAZU U SELO RAKITNICA;


RADOVI POĆINJU U 8h i potrebno je što veći broj volontera;
planirajte ko može da bude tada u Rakitnici;
Akciju vodi i kordinira Mevludin Vatreš 061/359-813 On je sam trenutno u Rakitnici i molim vas kada dođu traktori i mašine (koje šalje Općina) da bude ljudi u 8h tamo jer neće moći ništa bez ljudi uraditi,
molim da proširite informaciju i dalje... 

BESPLATAN PRlJEVOZ ZA RAKlTNlCU U NEDJELJU

ZA ONE KOJl ĆE DA RADE NA MOSTU (lSKLJUĆlVO ZA TE LJUDE),
ZAlNTERESlRANl NEKA SE JAVE NA 061 539 601;


POLAZAK SA VJEĆNlCE U 7h, UZ DOGOVOR MOŽE l NA DRUGlM STANlCAMA DA POKUPl KOMBl KOGA TREBA PRlJE 7h.

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version