A+ A A-

Odlazak iz rodnog grada svakako. Ostaće kao pečat u meni i mom srcu, onaj pogled u nekako zgrudvanu i ratom ušutkanu čaršiju u kojoj sam se rodio, proveo djetinjstvo i najljepše godine svog života.  No, kako sve loše ima i svoje dobre strane, drago mi je da to nije ugrozilo moje poimanje ljudi. Naime, za mene nema drugih podjela osim na dobre i loše ljude. Sve druge podjele su kvazi prirode i lažne.

12347636_10207317141859530_776862288433418365_n

Gledala sam iz dana u dan iz mjeseca u mjesec kako moja mama odlazi i kako njena demencija sve više napreduje. Gubila se i vraćala i znate, to je bilo jako tužno i bolno proživljavanje za mene. Moja majka koja je bila jedna vrlo sposobna, vješta i hrabra žena nestajala je i odlazila u neki čudan svoj svijet. U toj sopstvenoj agoniji morala sam nekako naći izlaz – i tada sam počela pisati. A Mali Princ je moja vječita životna inspiracija!


ZENICA - Dr.sc.Smajil (Bego)Durmišević rođen je 06.2.1956. godine u Vrataru, Žepa, općina Rogatica. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1982. godine. Specijalista za školsku medicinu i Higijenu-zdravstvenu ekologiju. Dodijeljen mu je naziv primarijus. Magistrirao je 2001. a doktorirao 2006. godine. Vanredni je profesor na Zdravstvenom i Islamskom pedagoškom fakultetu fakultetu Univerziteta u Zenici, Načelnik je Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu Županijskog zavoda za javno zdravstvo u Zenici od 1997. godine.

Dževad Jahić: Narod bez jezika nema se čega sjećati niti ima kud u budućnost ići

Dževad Jahić je bosanskohercegovački lingvist i pjesnik. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici ---- Fenomen otuđenja Bošnjaka od vlastitog jezika je u najmanju ruku dvostruk ili trostruk. Kada govorimo o otuđenju- mi smo skloni da u tom jezičkom otuđenju optužimo tu koncepciju srpsko-hrvatskog jezika, problematičnost teze ukršanja varijanata u BiH i slično. Međutim, mi smo ponajviše krivi, ali je problem u tome što je naša krivica ne ona historijska koja je nametnuta, nego je krivica naša u našoj svijesti još uvijek nestabiliziranoj i donekle još uvijek deformiranoj svijesti o tome da je jezik prošlost i budućnost naroda, da narod bez jezika nema se čega sjećati niti ima kud u budućnost ići.

Foto: Damir ĆUMUROVIĆ
 
 
Foto: Damir ĆUMUROVIĆ

- Otkako se desila Srebrenica, ona je postala sastavni dio mog godišnjeg kalendara, aktivnosti, stremljenja, možda na isti način kako je to i ramazan, kako su to bajrami. Zaista, i psihički, i na svaki drugi način pokušavam svoju pažnju i energiju koncentrirati na taj datum, i sa svoje strane, svojim kapacitetima i kompetencijama, biti na hizmetu tome danu i pokušati biti na hizmetu tim žrtvama, tom činu dženaze i svemu onome što se tog dana dešava.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Neki od sadržaja

Razni tekstovi

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Login or Register

LOG IN

fb iconLog in with Facebook

Register

User Registration