Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Na tribini ponovo zatraženo od Inzka da suspenduje Dodika

Incko

Akademik Suad Kurtćehajić je ukazao da  je Dodik prekršio Izborni zakon koji u čl 1. stav 13. kaže “ Prijavu za ovjeru za učešće na izborima uključuje izjavu potpisanu od predsjednika političke stranke koalicije ili nezavisnog kandidata, da će se ta politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat u svojim aktivnostima pridržavati Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH”.

 

 

 

 

FORUM BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA:

Na tribini ponovo zatraženo od Inzka da suspenduje Dodika

Da li bi u Austriji Inzko dozvolio da se za šefa države kandiduje čovjek koji bi izjavio da Austrija nije njegova država i da mu je cilj razbijanje te države

Tom prilikom on je izjavio da je institucija Visokog predstavnika određena Aneksom X Dejtonskog sporazuma te da je Visoki predstavnik Incko osoba koja treba da pomogne integraciju Bosne i Hercegovine i spriječi njeno antidejtonsko urušavanje. Naime bilo je potrebno da  se po uspostavi mira u Bosni i Hercegovini  ustanove mehanizmi koji bi onemogućili da projektanti razbijanja BiH u miru nastave sa tim procesom. Zato je i osmišljena pozicija Visokog predstavnika koji je čuvar  i  konačni tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma.

Vijeće za implementaciju mira istakao je akademik Suad Kurtćehajić ustanovljeno je  09. decembra 1995 godine (PIC) u Londonu  kao tijelo koje treba da pomogne Visokom predstavniku u ostvarivanju njegovih funkcija i čini ga grupa od 55 zemalja. Ono ima svoj Upravni  odbor ( koji čine predstavnici članica Kontakt grupe plus Italije i Japana, Organizacije islamskih zemalja, Predsjedništva Vijeća EU i Evropske Komisije) koji  predlaže imenovanje Visokog predsavnika te daje smjernice za rad Visokom predstavniku ali mu nije nadređeno. Ono je postalo poznato po Bonskim ovlastima od decembra 1997. godine kojim su precizirana proširena ovlašćenja Visokog predstavnika. Najviše ih je koristio Pedi Ešdaun koji je njima nametnuo preko 400 odluka u vrijeme svog mandata i smijenio desetine funkcionera u manjem entitetu koji su bili prepreka integraciji Bosne. Incko je poslije Lajčaka najmanje koristio bonske ovlasti. Sada je suočen sa otvorenom secesionističkom politikom Milorada Dodika koji je početkom ovog mjeseca izjavio da Bosna i Hercegovina nije njegova država i da je njegov politički cilj i danas nezavisna Republika Srpska. Ovdje je Dodik prešao crvenu liniju.

Akademik Suad Kurtćehajić je ukazao da  je Dodik prekršio Izborni zakon koji u čl 1. stav 13. kaže “ Prijavu za ovjeru za učešće na izborima uključuje izjavu potpisanu od predsjednika političke stranke koalicije ili nezavisnog kandidata, da će se ta politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat u svojim aktivnostima pridržavati Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH”.

Navedeniim izjavama sam Predsjednik stranke Dodik je grubo povrijedio ovu odredbu Izbornog zakona a sankcija se nalazi u ovlašćenjima Visokog predstavnika. Propuštanjem da suspenduje Dodika  Incko postaje saučesnik, jer Dodik ako ga Visoki predstavnik ne zaustavi može postati šef države za koju kaže da nije njegova država i kojoj želi što brži kraj. Incko bi imao punu odoornost za sunovrat i sve negativne posljedice koji se Bosni mogu desiti nakon toga uključujući i pokušaj podjele zemlje od strane Dodika koji bi mogao dovesti do novog rata.

Akademik Suad Kurtćehajić se pita da li bi Incko kad bi imao moć u Austriji kao što ima u Bosni dozvolio da se za šefa države u Austriji kandiduje čovjek koji bi izjavio da Austrija nije njegova država i da mu je cilj razbijanje te države. Ako Incko ne suspenduje Dodika onda će ojačati i mnoge druge srpske političare u manjem entitetu da grade politiku na Dodikovim principima i da se usmjere na razbijanje Bosne  a to bi vrlo brzo dovelo do krize koja bi mogla eskalirati u novi rat. Incko bi bio krivac što je mogao da suspenduje Dodika i time obeshrabri sve druge političare da krenu njegovim putem u manjem entitetu a nije to uradio. Politička suspenzija svih onih političara koji stoje na putu integraciji BiH je jedan pravac djelovanja Visokog predstavnika na putu integracije Bosne i Hercegovine.

Akademik Suad Kurtćehajić je dalje ukazao da drugi  pravac integracije BiH kroz djelovanje Visokog predstavnika  čine dodatne nadležnosti sadržane u članu 3. stav 5. kojima se državi Bosni i Hercegovini pored deset taksativno navedenih nadležnosti daje u nadležnost i sve ono što se entiteti dogovore, pitanja koja se odnose na Anekse od 5-8 ( ovdje su najznačajnija ljudska prava i povratak izbjeglih i raseljenih lica), te kao najznačajniji dio ove odredbe odnosi se na nadležnosti koje su potrebne da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. S obzirom da nije određeno koje su to nadležnosti isključiva kompetencija u pogledu tumačenja ove odredbe pripada Visokom predstavniku koji kao konačni tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma utvrđjuje koje sve nadležnosti se mogu podvući pod ovu odredbu. Shodno tome Visoki predstavnik bi mogao ako hoće da na bazi ove odredbe Bosni da na državnoj razini i policiju i sport i kulturu i zdravstvo i školstvo jer su sve to nadležnosti koje su potrebne da BiH očuva svoj suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet ali i brojne druge nadležnosti koje bi Bosnu učinile funkcionalnijom državom.

U tom smislu istakao je akademik Suad Kurtćehajić Dodik manipulira kada insistira na izvornim Dejtonskim nadležnostima i slovu Dejtona jer su ove nadležnosti slovo Dejtona i utvrđene su pored deset taksativno navedenih nadležnosti kao nadležnosti države Bosne i Hercegovine a tumačenje ove odredbe i šta čine dodatne nadležnosti nalazi se isključivo u rukama institucije Visokog predstavnika.

Akademik Suad Kurtćehajić je na kraju istakao da  Visoki predstavnik može integrisati Bosnu i Hercegovinu djelovanjem u dva pravca i to kroz suspenziju političara koji koče ili ometaju razvoj i funkcionisanje BiH kao države  i drugi kroz odredbe o dodatnim nadležnostima koja omogućuje jačanje države i smanjenje entitetskih ovlašćenja.

Moderator Džemal Smajić, politolog je istakao da Visoki predstavnik ima pravnu obavezu da suspenduje Dodika iz političkog života Bosne i Hercegovine ili u najmanju ruku da mu zabrani učešće na ovim izborima na kojima je kandidat za poziciju šefa države nakon njegovih skandaloznih izjava da Bosna i Hercegovina nije njegova država i da mu je politički cilj nezavisna RS. Nakon devet godina neaktivnosti u Bosni i Hercegovini ako bi suspendovao Dodika građani Bosne i Hercegovine bi se bar po tome sjećali Incka. Ako zaista voli Bosnu kao što priča onda ne bi smio dozvoliti da čovjek koji najavljuje njen nestanak dođe na njeno čelo. Incko ako drži do časti mora suspendovati Dodika čak i po cijenu da zbog toga zapadne u nemilost snaga koje odlučuju o statusu Visokog predstavnika. Bosna i Hercegovina bi mu bila zahvalna.  U protivnom smatraće se da je svoj interes i korist  stavio iznad interesa Bosne i Hercegovine i bit će odgovoran za sve negativne posljedice koje zbog toga mogu nastupiti istakao je Smajić. 

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version