Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Ergela Borike

 
 
Ergela Borike se nalazi 18 kilometara sjeveroistočno od Rogatice, na Boričkoj visoravni (1100 metara nadmorske visine) smještenoj između kanjona Drine, Sjemeća, Devetaka i Bokšanice. Još davne 1893. godine na Borikama je osnovana ergela za uzgoj arapske, a kasnije bosansko-brdske pasmine konja, jedina ove vrste na Balkanu. Prvobitni cilj ergele bio je da se planskim odabirom dobije krupniji, masivniji brdski konj sa krupnijim vratom i vojsci potrebnim osobinama., a za to je bio potreban arapski konj kao oplemenjivač.

Klikova: 11780

Opširnije: Ergela Borike

Ragib Džindo (1923 - 1944)

 

Rođen je 1923. godine u selu Okruglo, kod Rogatice. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Osnovnu školu je završio u selu Osovu, a Građansku školu u Rogatici. U četvrtom razredu gimnazije je zbog „komunističke delatnosti" bio izbačen iz škole. U to vreme bio je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Ipak posle ovoga je ponovo vraćen u školu, a potom je završio i dva razreda Srednje tehničke škole.

Klikova: 7284

Opširnije: Ragib Džindo (1923 - 1944)

Muslimanska četa iz sela Šatorovića, Okruglog, Osova i Tmornog Dola u rogatičkoj opštini

Muslimanska četa Romanijskog partizanskog odreda je prva ratna jedinica NOV Jugoslavije sastavljena od boraca Muslimana (Bošnjaka). Četa je formirana početkom  oktobra 1941 godine na Romaniji od 60 boraca Muslimana (Bošnjaka) iz sela Šatorovića, Okruglog, Osova i Tmornog Dola,  u rogatičkoj opštini. Za komandira čete određen je Mujo Hodžić

Rogatica - Najstariji nišani u BiH

Na području opštine Rogatica nalaze se najstariji muslimanski nadgrobni spomenici u BiH (XV i XVI stoljeće), koji predstavljaju prelazni oblik od stećaka ka nišanima. Na nekima od njih nalaze se najstariji epitafi napisani na orjentalnim jezicima, a na tri su natpisi izvedeni bosančicom

Klikova: 10501

Opširnije: Rogatica - Najstariji nišani u BiH

Stari turski nišan u selu Okruglo

 

Ovaj stari turski nišan nalazi se u mezarju kod Spomen škole na Trnoviku u selu Okruglo kod Rogatice. Na uzglavnom nišanu (bašluku - visine oko 1,4 m, i osnovice 30x30 cm.) mezara je predstavljena dopojasna figura žene ogrnute maramom, bez naznaka ruku. Na nožnom nišanu (visine oko 1 m. i osnovice 30x30 cm.) su isklesani krugovi. Nišani su izrađeni od grubo klesanog kamena krečnjaka, bez ikakvog natpisa.

Klikova: 8128

Opširnije: Stari turski nišan u selu Okruglo

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version