Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Rogatička kotlina (morfološki i geološki prikaz)

Rogatička kotlina zahvata srednji dio toka rijeke Rakitnice, koji je vrlo složen i morfološki najinteresantniji. Ova kotlina se pruža u dinarskom pravcu (SZ-JI). Profesor B.Ž. Milojević ustanovio je u njoj jezerske naslage gornje-oligocenske starosti, te je prema njegovom mišljenju stvorena početkom gornjeg oligocena.
Kotlina je spuštena duž rasjeda koji na jugozapadnoj strani kotline ide krečnjačkim padinama Grada i Ljuna. Dalje na sjeverozapadu se nadovezuje padina i krečnjačka kosa Sredarice. Spuštanje nije izvršeno samo tim pravcem. Rasjedi su izraženi i sa suprotne, sjeveroistočne strane, kao i ispod krečnjačke Zasade na jugoistočnom dijelu kotline.

Klikova: 6426

Opširnije: Rogatička kotlina (morfološki i geološki prikaz)

Drveni most u Mesićima

 

 

U Mesićima na rijeci Prači niže bivše željezničke stanice (Danilova luka) postojao je drveni most do kraja 19 vijeka. -"Po kazivanju Memiša Džinde i danas se mogu naći temelji ovog mosta, nizvodno 200-300 metara od sadašnjeg  mosta u Mesićima."
 U blizini mosta, kod zaseoka Izgumanja, se mogu naći ostaci kaldrme od starog puta koji je preko Gnjile vodio za Goražde. Sa slike se može vidjeti da je izgrađen 1612.g., a datum rušenja je meni nepoznat. Most spominje u svojim putopisima i Evlija Čelebija.

Klikova: 10194

Opširnije: Drveni most u Mesićima

Osnovne škole na području opštine Rogatica

 

U predratnoj 1990/1991 školskoj godini na Rogatičkoj opštini radile su 23 osnovne škole sa 104 odjeljenja i 2633 učenika. 
Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog vijeka na području opštine Rogatica radilo je 29 osnovnih škola.

 

Klikova: 11676

Opširnije: Osnovne škole na području opštine Rogatica

TOPLIK

Potok Toplik izvire u  jugozapadnom dijelu  rogatičke kotline, ispod padina Malog Hapsana (Hadžiibrahimovine), u samoj Rogatici, mahali Toplik koja je po njemu i dobila ime. Desna je pritoka rijeke Rakitnice i zauzima dio središnjeg slivnog područja ove rijeke. Cijelom dužinom svog kratkog toka, od oko 450 metara protiče kroz grad Rogaticu. Izvor je na 546 metara nadmorske visine, a ušće u Rakitnicu ima nadmorsku visinu 523 metra. 

 

Klikova: 11426

Opširnije: TOPLIK

Rogatičke kamene ćuprije

U Rogatici su bile dvije kamene ćuprije iz turskog perioda, i to obje iz na rijeci Rakitnici. Predstavljale su vrijedne saobraćajne objekte i istovremeno značajne spomenike. Jedna se nalazila na trasi tranzintnog puta kroz naselje i povezivala je čaršiju od Tabhane i Kruščice,  sa desne strane, sa mahalom Gračanicom sa lijeve strane rijeke Rakitnice. Ova ćuprija zvala se Kanarska (u narodu poznata kao Karanska ćuprija). Druga se zvala Donja ćuprija i stajala je 200 metara niže niz rijeku Rakitnicu, na trasi današnjeg izlaznog puta za Višegrad, u neposrednoj blizini pravoslavne crkve. Obje ove ćuprije su bile izgrađene od sedre i imale su tri  luka preko korita rijeke. 

 

Klikova: 8054

Opširnije: Rogatičke kamene ćuprije

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version