Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Rijeka Rakitnica (pritoka Prače)

Rakitnica je lijeva pritoka rijeke Prače i zauzima dio središnjeg slivnog područja ove rijeke. Rijeka Rakitnica izvire između brda Prisoj i Jasika (Stupnom do), nedaleko od sela Šenkovića na istočnom obodu Glasinačkog polja.
Izvorište Rakitnice se nalazi u jednom proširenom amfiteatru u kojem, iz umrtvljenog sipara, izvire veći broj malih vrela koja sva zajedno ne daju ni 100 l/sec. vode. Rijeka svoj tok završava ušćem u rijeku Praču u Sastavcima, istočno od sela Mesića (zaseok Izgumanje). Dužina toka je 23 km. Izvor rijeke je na visini 760 metara, a ušće ima nadmorsku visinu 460 metara.Visinska razlika je oko 300 metara, što znači da je pad vrlo veliki. Rijeka i selo Rakitnica su dobili ime vjerovatno po vrbi rakiti kojom je tok obrastao gotovo cijelom dužinom.

 

 

Klikova: 12725

Opširnije: Rijeka Rakitnica (pritoka Prače)

Sutjeska - Sućeska (Gračanica)

 

Rijeka Sutjeska je lijeva pritoka rijeke Rakitnice. Do sela Seljani, zaseok Gradac (Hladno vrelo) rijeka se zove Sutjeska (mještani je nazivaju i Sućeska), a odatle do utoka u rijeku Rakitnicu se zove Gračanica. Dužina njenog toka iznosi oko 13 km. Njeni izvori su na visini od oko 800 m, a ušće 525 m, tako da visinska razlika iznosi oko 275 m.
Nekad je to bio veći vodeni tok na kojem je radilo nekoliko vodenica. U selu Osovu, kod hana Hodžić Šećana je prije bila vodenica, i u Rogatici na Gračanici na Dijanovini, Šušin mlin....

Klikova: 10267

Opširnije: Sutjeska - Sućeska (Gračanica)

Most na rijeci Žepi

Tekst objavljen  u Geografskom listu „Globus“ u novembru 2010.g.

 

Klikova: 6968

Opširnije: Most na rijeci Žepi

Nekropole stećaka u Rogatici

Tekst je objavljen u Geografskom listu „Globus“ u novembru 2010.g.

 

Klikova: 5388

Opširnije: Nekropole stećaka u Rogatici

Žepa kroz historiju života i adeta

Evo jedan interesantan odlomak o tome kako su se nekad pravile kuće na žepskom kraju. Svoja sjećanja o tim običajima i adetima je zabilježio Šaban Kulovac u  svojoj novoj knjizi „Žepa kroz historiju života i adeta“

 

Klikova: 9380

Opširnije: Žepa kroz historiju života i adeta

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version