Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Remzija Šetić doktor psiholoških nauk

Remzija Šetić, MA je 10. 12. 2018. godine u 12 sati na Filozofskom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom -  Individualna i grupna psihološka obilježja kao odrednice uspješnosti u nogometu i tako stekao zvanje - doktora psiholoških nauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remzija Šetić doktor psiholoških nauka

 

Dana 10.12. 2018 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranom doktorske disertacije Remzija Šetić je dobio zvanje doktora psiholoških nauka.
To je produkt njegovog intelekta, rada i upornosti. Do zvanja doktora nauka stoje dani učenja, nespavanja, odricanja. Remzija je ovom odbranom postao
cetvrti doktor psihologije u sportu u BiH a prvi kada je u pitanju nogomet.

Iskrene čestitke našem Remziji Šetiću doktora psiholoških nauka da u budućnosti ako Bog da niže još veće uspjehe i rezultate….

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Individualna i grupna psihološka obilježja kao odrednice uspješnosti u nogometu

 

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik:

-          Dr. Jadranka Kolenović-Đapo, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 

 

Članovi:     

  1. Dr. Munir Talović, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Dženana Husremović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

 

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version