Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

DAN „ZLATNIH LJILJANA” ARMIJE RBiH

9. maj - Dan pobjede nad fašizmom kao jedan je od najznačajnijih datuma postao je i jedan od najznačajnijih praznika i proglašen je za Dan Europe. - DAN „ZLATNIH LJILJANA” ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE. Svima njima trebamo biti veoma zahvalni jer su ovu zemlju i društvo odveli na pravu stranu istorije i jer smo zahvaljujući njima bili na strani pravih vrijednosti.  U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanjaArmije RBiH, sa područja općineRogatica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN „ZLATNIH LJILJANA” ARMIJE RBiH

 

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Rogatica.

 

 1. Abazović (Mile) Radenko. Rođen 29. maja 1957. u Rogatici. Poginuo 4. augusta 1992. na Stupu (Sarajevo) kao pripadnik 1. viteške motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 2. Ahmetspahić (Ahmed) Suljo. Rođen 13. marta 1950. u Vragolovima. Poginuo 16. oktobra 1992. u rejonu Prače (Pale) na dužnosti komandira čete u 31. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 3. Alagić (Alija) Hajrudin. Rođen 4. januara 1969. u Rogatici. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 4. Begić (Mujo) Besim. Rođen 23. jula 1961. u Rogatici. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 5. Branković (Abdulah) Emir. Rođen 14. januara 1971. u Rogatici. Poginuo 2. novembra 1994. na Proskoku (Bjelašnica) kao pripadnik 181. bošnjačke brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 6. Burza (Emir) Fikret. Rođen 21. jula 1973. u Rogatici. Poginuo 11. aprila 1994. u Varešu kao pripadnik 2. samostalnog bataljona. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 7. Čamdžija (Jusuf) Jasmin. Rođen 1. decembra 1968. u Rogatici. Poginuo 26. oktobra 1993. na Bistriku (Sarajevo) kao pripadnik Čete Vojne policije 1. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 8. Ćutahija (Avdo) Hilmo. Rođen 20. aprila 1969. u Rogatici. Poginuo 4. augusta 1992. na Stupu (Sarajevo) kao pripadnik 1. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 9. Dobrača (Asim) Aziz. Rođen 16. aprila 1960. u Vragolovima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 1. rogatičke brigade.
 10. Džafić (Ibrahim) Edib. Rođen 26. novembra 1966. u Rogatici. Poginuo 16. juna 1995. u Vražalicama kao pripadnik 851. slavne lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 11. Džananović (Muhamed) Muris. Rođen 1. januara 1971. u Rogatici. Poginuo 10. februara 1994. u Kusjevranima (Čajniče) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 43. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 12. Fazlić (Ragib) Hamdija - Žepa. Rođen 30. marta 1972. u Borovcu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 182. brdske brigade.
 13. Halilović (Abid) Nezim - Muderris. Rođen 15. marta 1965. u Stopu. Vjerski službenik - imam. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Ordenom zlatnog grba sa mačevima odlikovan 1997.
 14. Karšić (Azem) Izet. Rođen 2. januara 1959. u Rogatici. Poginuo 26. oktobra 1993. na Bistriku (Sarajevo) kao pripadnik Bataljona Vojne policije Štaba Vrhovne komande. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 15. Kepeš (Mehmed) Nail. Rođen 6. maja 1943. u Rogatici. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 104. viteške motorizovane brigade.
 16. Krajina (Ragib) Mustafa. Rođen 26. jula 1967. u Rogatici. Poginuo 5. aprila 1994. na Zlatnoj glavi (Goražde) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 1. rogatičkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 17. Kulovac (Nezir) Enver. Rođen 21. januara 1947. u Žepi. Poginuo 26. novembra 1992. na Strmcu na dužnosti zamjenika komandanta 1. rogatičke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 18. Kulovac (Ćamil) Hamdija. Rođen 3. aprila 1975. u Žepi. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 101. brdske brigade.
 19. Kulovac (Ćamil) Sabrija. Rođen 10. augusta 1972. u Žepi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 285. lahke brigade.
 20. Milić (Salim) Hajrudin. Rođen 5. marta 1972. u Rogatici. Poginuo 13. aprila 1994. kod Ocka (Goražde) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 1. rogatičkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 21. Mirvić (Behadil) Suljo. Rođen 13. novembra 1953. u Osovu. Preminuo u RMC Bihać 26. septembra 1995. od posljedica ranjavanja na dužnosti načelnika za operativne poslove logistike 505. viteške brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 22. Pločo (Meho) Salko. Rođen 1. oktobra 1965. u Otričevu. Zlatni ljiljan dobio 1992. kao pripadnik 1. samostalnog bataljona.
 23. Podžić (Mušan) Nazif. Rođen 30. septembra 1950. u Žepi. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 185. lahke brigade.
 24. Rađo (Salko) Dževad. Rođen 27. jula 1968. u Rađevićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik Bataljona Vojne policije Štaba Vrhovne komande.
 25. Salkunić (Idriz) Enes. Rođen 6. februara 1972. u Žepi. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 2. bataljona Vojne policije.
 26. Sejtarija (Ismet) Dževad - Đedo. Rođen 15. januara 1961. u Kramer Selu. Poginuo 23. augusta 1992. na Sjenokosu (Goražde) kao pripadnik 1. rogatičke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 27. Šišić (Mujo) Muhamed. Rođen 19. septembra 1963. u Kukavicama. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 28. Šišić (Alija) Nusret - Dedo. Rođen 1934. u Kukavicama. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Štaba Teritorijalne odbrane Sarajevo. Preminuo 1996. u Sarajevu.
 29. Tabaković (Mehmed) Sabrija. Rođen 2. augusta 1957. u Rogatici. Poginuo 4. maja 1993. u okolici Žepe kao pripadnik 8. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 30. Vražalica (Abid) Ahmet. Rođen 3. januara 1955. u Krašićima. Poginuo 21. decembra 1992. u Zebinoj Šumi kao diverzant, pripadnik 1. rogatičke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 31. Zimić (Zajko) Sabrija. Rođen 1. aprila 1974. u Rogatici. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 32. Živalj (Dervo) Nasko. Rođen 9. marta 1956. u Žepi. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 285. lahke brigade.
 33. Živalj (Dervo) Samir. Rođen 25. augusta 1966. u Živaljevićima. Poginuo 23. oktobra 1992. u Dubu na dužnosti komandira Izviđačkog voda Rogatičke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 34. Česko (Rasim) Sinan  Rođen 17 1. 1962 godine . Ratno priznanje  Zlatni ljiljan dobio 1994 godine. Poginuo 23 7 1995 godine. na Vrataru Žepa kao vojnik pripadnik 285 brigade.
 35. Bičić (Mehmed) Hamdija Rođen 16.1. 1945 Borovac Žepa. Ratno priznanje  Zlatni ljiljan dobio 1994 godine kao pripadnik 2 viteške motorizovane brigade 
 36.  Zimic Nazif je rodjen 18.04.1964. godine u Brlozniku – Han Pijesak. Kasnije je zivio u Seljanima sa roditeljima i bracom.Po zanimanju je diplomirani ekonomista. i inzenjer elektrotehnike. Ratno priznanje „Zlatni ljiljan“ dobio je 1994. godine kao pripadnik 285. lahke brigade.
 37. Alagić (Husein) Nedim Peda Rođen 21 11. 1961 Rogatica. Privatni poduzetnik. Odlikovan Ordenom zlatnog ljiljana sa srebrnim vjencem  1997 godine kao pripadnik Komande za razvoj 823 brigade.

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version