Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Nezim Halilović Muderris u Ramazanskom programu Hayat TV-a

Nezim Halilović Muderris, gostujući u Ramazanskom programu Hayat TV-a, kazao je da je prije mjesec nego što će se desiti Bitka na Bedru bio događaj promjene kible. Taj događaj je nagovijestio da dolazi vrijeme jačanja muslimanske zajednice.

 

 

Nezim Halilović Muderris u Ramazanskom programu Hayat TV-a

 

Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu večeras obilježavaju Lejletul-Bedr, Noć Bitke na Bedru, koja je bila najznačajnija bitka u historiji islama.

U ovoj bici je malobrojna grupa porazila mnogobrojnu. Upravo u godini kada se desila Bitka na Bedru propisan je post. Nezim Halilović Muderris, gostujući u Ramazanskom programu Hayat TV-a, kazao je da je prije mjesec nego što će se desiti Bitka na Bedru bio događaj promjene kible. Taj događaj je nagovijestio da dolazi vrijeme jačanja muslimanske zajednice.

Poslanik u mjesecu ramazanu donosi odluku da pokrene dio svojih ashaba jer izlazak iz Medine u pravcu Bedra, gdje su bili predvidjeli da zaustave bogatu karavanu, je ustvari trebao biti nadoknada za materijalne vrijednosti koje su muslimani morali ostaviti prilikom Hidžre u Meki. Abu Sufjan, koji je predvodio tu karavanu, nakon što je saznao da se muslimanska vojska kreće, poziva mušrike da krenu u pravcu Bedra. On je izbjegao zasjedu Poslanika i krenuo je prema moru, a kada su dobili informaciju da je spašena karavana, mušrici su tražili da se vrati u Meku što je Abu Džehel odbio. Među tim mušricima bili su najveći neprijatelji Poslanika i svi su izašli, osim Abu Leheba, koji je poslao jednog od ljudi koji mu je bio dužan – kaže Muderris.

Navodi i da je Poslanik krenuo prema Bedru i došao već 16. dana ramazana, a ono što, ističe, kao veoma važno je kretanje Poslanika iz Medine u pravcu Bedra. Nezim Halilović Muderris kaže da Poslanik ništa nije prepuštao slučaju.

Poslanik je u Medini ostavio čovjeka koji ga mijenja u džamiji, što je pouka za nas muslimane da ništa ne prepuštamo slučaju. U skladu s kur’anskim ajetom: ‘Ti se s njima posavjetuj, a kada se posavjetujete, onda ti donesi konačnu odluku i osloni se na Allaha’, Poslanik želi da provjeri da li su ashabi spremni da krenu u pravcu Bedra, jesu li spremni za bitku, jer su imali samo dva brza konja i nekoliko deva. Na tom putu je Poslanik naizmjenično s ashabima jahao devu. Dakle, mi, komandanti, koji imamo veću odgovornost, moramo voditi računa o svojim potčinjenim i nemamo više prava od ostalih vojnika. Nakon što su kazali da su spremni, Poslanik donosi odluku i oni dolaze na Bedr 16. ramazana, uspostavljaju logor, a onda Poslanik uči sve komandante, one koji su odgovorni da moraju poštovati i uvažavati potčinjene i uvažavati mišljenja onih koji se razumiju u ratnu taktiku – kaže Halilović.

 Poručuje da je to pouka komandantima do Sudnjeg dana, a to je da ne mogu praviti ratne planove u udobnim kabinetima dok ne uvaže one koji su ustvari dio toga. Muderris se osvrnuo i na period agresije na BiH. Kada pravimo paralelu između Bitke na Bedru i BiH, možemo reći da smo i mi, odnosno BiH da je jedna vrsta Bedra.

Ovo je bila borba protiv islama, protiv muslimana jednako kako je to bilo i u vrijeme agresije na BiH. Tada su Poslanik i ashabi bili malobrojni jednako kako su i Bošnjaci bili malobrojni. Poslanik koji je imao na raspolaganju tri puta manje ashaba u odnosu na mušrike, Kur’an nas uči koliko je malobrojnih skupina pobijedilo mnogobrojnije Allahovom voljom. Kako su planirali vojni stratezi s istoka i zapada i dvolična međunarodna zajednica koja je posmatrala uništenje Bošnjaka, koja je prije toga uvela embargo na oružje, nama su bile vezane ruke i kao što je naš rahmetli predsjednik Izetbegović govorio: ‘Mi smo svijetu priredili dva šoka: prvi šok je naš neočekivani otpor, jer je bilo za očekivati da ćemo kapitulirati za dvije-tri sedmice. Ali desio se neočekivani otpor. I drugi: mi, pripadnici Armije i MUP-a BiH nismo imali zločinačku politiku, nismo činili zločine nad nejači, ratnim zarobljenicima, a očekivali su to od nas, da baštinimo neku vjeru koja ima neke retrogradne ideje. Možemo napraviti paralelu između Bedra i BiH. Kada govorim o trenutnom stanju, ja kažem da je pravi keramet da mi imamo državu, jer imamo političke predstavnike srpskog i hrvatskog naroda koji govore o rušenju naše domovine. A u isto vrijeme imamo dvoličnu međunarodnu zajednicu koja govori da se trebamo dogovoriti. Imamo Bošnjake i druge patriote koji bi, 95 posto njih, prevarili državu gdje god mogu – kaže Halilović.

Nezim Halilović Muderris kazao je i da musliman uvijek mora uraditi ono što je do njega, a nakon toga, kada nema više snage, osloniti se na Allahovu pomoć.

 

Allah, dž. š., je toj maloj skupini ashaba poslao 1000 meleka koji su dolazili jedni za drugima. Mi smo u vrijeme otpora agresije u kritičnim momentima stalno imali neku nadu i obećavala nam je komanda da će nam poslati pomoć, neku četu i vod, a nikad nije došla. Ovo je pomoć koja je došla. Neki od ashaba su govorili, i upravo o tome gdje su intervenisali meleci… I kako Poslanik govori kada je stajao na komandnom mjestu, okrenut prema kibli, kada je molio Gospodara svjetova… Gospodaru, daj nam ono što si obećao. Njegov ogrtač je spao s njegovih leđa. Allahov Poslanik je rekao: ‘Obraduj se, Ebu Bekre, vidim meleka Džibrila koji dolazi na konju, a na njegovim krilima je prašina.’ U tom momentu dva mlada ashaba kažu: ‘Dok sam se borio, u najžešćoj fazi borbe na Bedru čuo sam jednog dječaka koji mu šapuće: ‘Amidža, gdje je Abu Džehl’, a on nije znao ko je Abu Džehl. Pitao ga je zbog čega ga traži, a on je odgovorio da ga traži da ga ubije jer mrzi Poslanika. A onda s druge strane još jedan mladić me isto pitao pa je on pokazao i njih dvojica su napali na Abu Džehla – kaže Halilović.

 

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=Q5pQ3wuUZUQ

 

 

 

 

 

 

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version