A+ A A-

JAVNI POZIV - za učeśće u Programu “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

JAVNI POZIV - za učeśće u Programu “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

 

 

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i

Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 15/05), i

Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-67/22 od 19.04.2022.

godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći

održivog povratka, u 2022 i 2023. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

objavljuje

JAVNI POZIV

za učeśće u Programu

“Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

I - PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa

Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu, broj: 03-32-3-

67/22 od 19.04.2022. godine.

II — PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

(1)Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao

poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane

djelatnosti:

a) Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i

Hercegovine: mikro, mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom

odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 15 zaposlenika i koja će zaposliti

minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika,

na osnovu ovog Programa.

b) Obrtnici (fizička lica), poslovna udruženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani

po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom

apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 10

zaposlenika, i koji će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih

zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.

(2)Pravo na dodjelu sredstava imaju poslovni subjekti iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište

ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:

a) Entiteta Republika Srpska;

b) Distrikta Brčko;

c) Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac,

Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH,

Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar,

Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim,

Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak,

Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

(3)Ukoliko podnosilac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u

dalje razmatranje

III - NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

(1) izgradnju, obnovu i rekonstrukciju poslovnih objekata, kupovinu nekretnina potrebnih

za obavljanje poslovne djelatnosti, nabavku osnovnih sredstava, nabavku opreme i

alata, ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupnog odobrenog iznosa korisniku od

strane Ministarstva;

(2) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom 1. ovog

člana smatra se nenamjenskim.

IV - CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

(1) Ekonomska održivost povratnika kroz zasnivanje radnog odnosa

(2) Pravna i fizička lica koji budu korisnici Programa, status zaposlenika iz kategorije

povratnika će dokazivati sljedećim dokumentima, koje će nakon potpisivanja ugovora

i zapošljavanja istih, biti u obavezi dostaviti ministarstvu:

- Potvrda/Uvjerenje nadležnog organa o statusu povratnika, original ili ovjerena kopija, ne

starija od 30 dana (iznimno će se uvažiti i lična izjava povratnika uz potvrdu općine koja

nije u mogućnosti izdati potvrdu/uvjerenje);

- lzvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta, ne stariji od 30 dana.

- Lista osiguranih lica za obveznika izdata od nadležne Poreske uprave.

(3) Korisnici pomoći su dužni novouposlene radnike/povratnike zadržati u stalnom radnom

odnosu minimalno 36 mjeseci od dana zapošljavanja.

V — IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU

(1) Sredstva za namjene iz tačke 3. ovog Poziva dodjeljivaće se u iznosu koji je

srazmjeran broju novozaposlenih povratnika koje će korisnik zaposliti, a maksimalan

iznos ne može biti veći od 100.000,00 KM

(2) Iznos sredstava po jednom novozaposlenom radniku/ povratniku zavisi od djelatnosti

na koju se projekat odnosi a određivat će se prema sljedećem rasporedu:

a) proizvodna djelatnost 20.000,00 KM, b) uslužna djelatnost od 12.500,00 KM do

 18.500,00 KM.

VI — NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv dostavlja:

(a) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

VISE NA LINKU:

https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-zaposljavanje-povratnika-u-maloj-privredi-za-2022-i-2023-godinu/

JAVNI POZIV za učeśće u Programu Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Neki od sadržaja

Razni tekstovi

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Login or Register

LOG IN

fb iconLog in with Facebook

Register

User Registration