Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Dr. Aida Branković AUSTRALIAN GLOBAL TALENT AWARD FINALIST 2022

U četiri kratke godine otkako je stigla u Australiju, Dr. Branković je razvila algoritme zasnovane na mašinskom učenju za primjenu u velikim javnim bolnicama u Queenslandu, doprinoseći boljim ishodima u liječenju pacijenata i smanjenju troškova zdravstvene zaštite u cijelom zdravstvenom sistemu. Ona je doprinijela razvoju revolucionarne nove tehnologije medicinskog snimanja koja ima potencijal da spasi hiljade života, a također je doprinijela reputaciji Australije kao svjetskog lidera u medicinskim inovacijama.

 

Dr. Aida Branković AUSTRALIAN GLOBAL TALENT AWARD FINALIST 2022

 

 

Život je Priča, zahvalan sam da svojom Pričom doprinosiš dobru i da je tvoja Priča prepoznata globalno. Ovo je ujedno i veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu. Hvala ti. 

 

Dr. Aida Branković je inženjerka i naučnica koja radi na vrhunskim biomedicinskim inovacijama. U svojoj ulozi istraživača u Australijskom istraživačkom centru za e-zdravlje pri CSIRO-u i pomoćnog saradnika na Univerzitetu Queensland (UQ), Dr. Branković svoju stručnost primjenjuje u kreiranju složenih algoritama i mašinskom učenju  za razvoj novih medicinskih uređaja i alata za podršku u odlučivanju, poboljšanju i pružanju zdravstvene zaštite te mijenjanju života pacijenata. U četiri kratke godine otkako je stigla u Australiju, Dr. Branković je razvila algoritme zasnovane na mašinskom učenju za primjenu u velikim javnim bolnicama u Queenslandu, doprinoseći boljim ishodima u liječenju pacijenata i smanjenju troškova zdravstvene zaštite u cijelom zdravstvenom sistemu. Ona je doprinijela razvoju revolucionarne nove tehnologije medicinskog snimanja koja ima potencijal da spasi hiljade života, a također je doprinijela reputaciji Australije kao svjetskog lidera u medicinskim inovacijama.

Dr. Branković je od malih nogu znala da želi da bude naučnica, ali i da želi biti promjena u društvu. Odrastajući kao bosanska izbjeglica, suočena s diskriminacijom i izolacijom u Hrvatskoj tokom agresorskog rata na Bosnu i Hercegovinu ranih 90-ih, majka ju je nadahnula da gleda dalje od teškoća koje je proživjela i da bude u potrazi za životom ispunjenim svrhom, čime bi mogla biti u stanju poboljšati živote drugih. Kada je završila osnovno i srednje školovanje, upisala je Bachelor studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom je na istom fakultetu i magistrirala. 2013. godine dobila je stipendiju Ministarstva obrazovanja Italije za izvanredne strane studente za doktorat iz informacionih tehnologija na Politehničkom univerzitetu u Milanu. Tu je i otkrila potencijal primjene svog tehničkog znanja u oblasti biomedicine doprinoseći razvoju novih tehnologija za spašavanje ljudskih života. To je na kraju dovelo do toga da joj je ponuđena postdoktorska stipendija u Australiji na Univerzitetu Queensland (UQ) gdje razvija algoritme za otkrivanje anomalija kao što su moždani udar i masna jetra.

Dr. Branković i njen tim u UQ-u kreirali su novi prenosni skener glave zasnovan na mikrotalasnoj pećnici za detekciju i klasifikaciju moždanog udara, koji ima revolucionaran potencijal za otkrivanjem i liječenjem moždanog udara. Dok su trenutni alati za otkrivanje moždanog udara, kao što su magnetna rezonanca i CT skener, skupi i zahtijevaju velike i glomazne tehnologije, skener kojem je Dr. Branković doprinijela u razvoju je prenosiv, isplativ i pristupačan. Ova tehnologija je već prošla kroz klinička ispitivanja i sada je u drugoj fazi razvoja prototipa sa industrijskim partnerom projekta. Nakon što se pridružila CSIRO-ovom timu za zdravstvenu inteligenciju (Health Intelligence Team), Dr. Branković je vodila razvoj novih algoritama zasnovanih na mašinskom učenju za alate koji imaju za cilj podršku kliničkom odlučivanju. Neki od ovih, razvijenih algoritama imaju za cilj smanjenje učestalosti pogoršanja stanja pacijenata dok drugi imaju za cilj spriječiti neplanirane hospitalizacije. Ovi alati za podršku kliničkom odlučivanju igraju važnu ulogu u rješavanju rastuće potražnje za bolničkom njegom i imaju potencijal da transformišu svakodnevno funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite.

prijevod sa oficijelne stranice advance.org

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version